Tìm kiếm thủ tục hành chính
       
Kết quả tìm kiếm: 104 / 104 hồ sơ thủ tục hành chính
STT Tên CQ ban hành CQ thực hiện Lĩnh vực Tình trạng hiệu lực Xem
1 Thủ tục: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân Ủy ban nhân dân Tỉnh Sóc Trăng Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Đất đai Có hiệu lực
2 Thủ tục: Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản Ủy ban nhân dân Tỉnh Sóc Trăng Sở Tài nguyên và Môi trường. Tài nguyên khoáng sản Có hiệu lực
3 Thủ tục: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Ủy ban nhân dân Tỉnh Sóc Trăng Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Đất đai Có hiệu lực
4 Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Ủy ban nhân dân Tỉnh Sóc Trăng : Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Đất đai Có hiệu lực
5 Thủ tục: Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Ủy ban nhân dân Tỉnh Sóc Trăng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng. Tài nguyên nước Có hiệu lực
6 Thủ tục: Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Ủy ban nhân dân Tỉnh Sóc Trăng Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Đất đai Có hiệu lực
7 Thủ tục: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Ủy ban nhân dân Tỉnh Sóc Trăng Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai Có hiệu lực
8 Thủ tục: Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Ủy ban nhân dân Tỉnh Sóc Trăng Sở Tài nguyên và Môi trường. Tài nguyên khoáng sản Có hiệu lực
9 Thủ tục: Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 Ủy ban nhân dân Tỉnh Sóc Trăng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng. Đất đai Có hiệu lực
10 Thủ tục: Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường (Kế hoạch BVMT) Ủy ban nhân dân Tỉnh Sóc Trăng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng. Môi trường Có hiệu lực
<< Trước | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  | Tiếp >>