Tìm kiếm tin tức

Tiêu đề Hiện / Ẩn các trường tìm kiếm hơn
 

...Tìm kiếm...

Tiêu điểm

17-03-2017

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác bảo vệ môi trường tại Công văn số 3667/VP-KT ngày 14/9/2016,

 

Tin tức

06-09-2016

Ngày 9/3, tại Hà Nội, các Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc và Nguyễn Thị Phương Hoa đã đồng chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2016 của Cục C&... 

 
 
 
 
17-03-2017

Ngày 13/02/2017,  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 192/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025, cụ thể: Đến năm 2025, ngành công nghiệp môi trường trở thà... 

 
 
 
 
17-03-2017

Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Tài nguyên, môi trường ... 

 
 
 
 
20-03-2017

Ngày 03 tháng 03 năm 2017 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ có hiệu lực, trong đó có nội dung quy định cho phép những trường mua bán bằng giấy tay được hợp thức hóa, cụ thể như ... 

 
 
 
 
17-03-2017

Những năm gần đây, nguồn nước ngọt tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ngày càng cạn kiệt do tác động của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn đe dọa từng ngày. Bảo vệ tài nguyên nước nơi đây đang là vấn đề cần đặt lê...