Tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật
Kết quả tìm kiếm: 294 / 294 văn bản
STT CQ ban hành Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Người ký Xem
1 Bộ Tài nguyên và Môi trường 14/2018/TT-BTNMT Quy định về kỹ thuật quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn 18-10-2018 Lê Công Thành
2 Chính phủ 113/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế 31-08-2018 Nguyễn Xuân Phúc
3 Chính phủ 108/QĐ-CP Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Sóc Trăng 16-08-2018 Nguyễn Xuân Phúc
4 UBND tỉnh Sóc Trăng 16/2018/QĐ-UBND Ban hành Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 16-07-2018 Lê Văn Hiểu
5 UBND tỉnh Sóc Trăng 14/2018/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 14-06-2018 Lê Văn Hiểu
6 UBND tỉnh Sóc Trăng 07/2018/QĐ-UBND Về việc ban hành mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 28-02-2018 Lê Văn Hiểu
7 Bộ Tài nguyên và Môi trường 01/2018/TT-BTNMT Ban hành quy định định mức kinh tế-kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar 07-02-2018 Trần Quý Kiên
8 UBND tỉnh Sóc Trăng 05/2018/QĐ-UBND Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 30-01-2018 Lê Văn Hiểu
9 UBND tỉnh Sóc Trăng 04/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 22-01-2018 Lê Thành Trí
10 UBND tỉnh Sóc Trăng 03/2018/QĐ-UBND Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 18-01-2018 Lê Văn Hiểu
<< Trước | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  | Tiếp >>