Tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật
Kết quả tìm kiếm: 334 / 334 văn bản
STT CQ ban hành Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Người ký Xem
1 Bộ Tài nguyên và Môi trường 11/2021/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 06-08-2021 Lê Minh Ngân
2 UBND tỉnh Sóc Trăng 12/CT-UBND Về việc chấn chỉnh tình trạng tăng giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 14-07-2021 Trần Văn Lâu
3 Bộ Tài nguyên và Môi trường 08/2021/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn 30-06-2021 Lê Công Thành
4 Bộ Tài nguyên và Môi trường 10/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường 30-06-2021 Võ Tuấn Nhân
5 Bộ Tài nguyên và Môi trường 05/VBHN-BTNMT Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 30-06-2021 Trần Hồng Hà
6 Bộ Tài nguyên và Môi trường 05/2021/TT-BTNMT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 29-05-2021 Trần Hồng Hà
7 HĐND tỉnh Sóc Trăng 12/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2021 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 24-05-2021 Lâm Văn Mẫn
8 Bộ Tài nguyên và Môi trường 03/2021/TT-BTNMT Hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần 12-05-2021 Lê Minh Ngân
9 UBND tỉnh Sóc Trăng 10/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 20-04-2021 Vương Quốc Nam
10 Bộ Tài nguyên và Môi trường 01/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đẩt 12-04-2021 Trần Hồng Hà
<< Trước | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  | Tiếp >>