Tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật
Kết quả tìm kiếm: 289 / 289 văn bản
STT CQ ban hành Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Người ký Xem
1 UBND tỉnh Sóc Trăng 07/2018/QĐ-UBND Về việc ban hành mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 28-02-2018 Lê Văn Hiểu
2 Bộ Tài nguyên và Môi trường 01/2018/TT-BTNMT Ban hành quy định định mức kinh tế-kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar 07-02-2018 Trần Quý Kiên
3 UBND tỉnh Sóc Trăng 05/2018/QĐ-UBND Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 30-01-2018 Lê Văn Hiểu
4 UBND tỉnh Sóc Trăng 04/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 22-01-2018 Lê Thành Trí
5 UBND tỉnh Sóc Trăng 03/2018/QĐ-UBND Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 18-01-2018 Lê Văn Hiểu
6 UBND tỉnh Sóc Trăng 02/2018/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015, Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 và Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng 18-01-2018 Lê Văn Hiểu
7 UBND tỉnh Sóc Trăng 49/2017/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 29-12-2017 Lê Thành Trí
8 Bộ Tài nguyên và Môi trường 74/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vũng tài nguyên vùng bờ 29-12-2017 Trần Quý Kiên
9 Bộ Tài nguyên và Môi trường 73/2017/TT-BTNMT Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường 29-12-2017 Trần Quý Kiên
10 Bộ Tài nguyên và Môi trường 75/2017/TT-BTNMT Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất 29-12-2017 Trần Quý Kiên
<< Trước | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  | Tiếp >>