Xuất file:
Xuất file:
Giới thiệu về hệ thống
Hệ thống truyền, nhận, quản lý và công bố dữ liệu các hệ thống quan trắc môi trường của TP.HCM tích hợp số liệu quan trắc các nguồn thải từ các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao nói riêng và quan trắc nguồn điểm nói chung nhằm mục đích bảo vệ nguồn tiếp nhận (sông, hồ), đảm bảo chất lượng nước thải của các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trước khi thải vào nguồn tiếp nhận;
Các nguồn tiếp nhận:
- Các trạm quan trắc tự động
- Các trạm quan trắc bán tự động
- Các doanh nghiệp xả thải trên 1000 m3
Thông tin liên hệ
Sở Tài nguyên và Môi trường Tp Hồ Chí Minh
63, Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.
Đơn vị phát triển phần mềm
Chi cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi trường phía Nam
(Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi trường - Bộ Tài nguyên và môi trường)
36, Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, Tp. HCM.
Mã trạm Tên trạm
Loại hình *
Loại trạm *
Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Trạm QT
Thông số

Từ ngày
Đến ngày
Loại biểu đồ
Dạng
Hiển thị
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH
CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH (THỬ NGHIỆM)
Loại hình
Loại trạm
Tỉnh/TP
Quận/Huyện